http://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Det övergripande ändamålet för Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet är att beskriva och i terapeutiskt arbete förmedla en humanistisk kunskapssyn som utgår från ett relationellt och icke diagnostiskt synsätt.

Genom daglig praxis som kombinerar vardagskunskap och egen levd erfarenhet med professionell kunskap, forskning och kunskapsutbyte är vi ett alternativ till psykiatrin.

Vi utlovar inga generella ”lösningar”, det finns inte, vare sig i det professionella arbetet eller i livet. Det väsentliga handlar om något annat; att vara där med den människa det angår med hänsyn tagen till relation och sammanhang; sociala, politiska och kulturella.

I vårt stora internationella nätverk förmedlas erfarenhet och kunskap. I praxis, forskning, utbildning och folkbildning. I det personliga samtalet och i den fyllda kongress salen där människor med skilda bakgrunder och perspektiv kommer samman.

Carina Håkansson, grundare av Familjevårdsstiftelsen, leg. psykoterapeut, fil. doktor i psykologi

 Hanna Lundblad, samtalsterapeut och socionom

– Ett antal erfarna familjehem

Jan Pålsson, leg. psykoterapeut och handledare arbetar deltid hos oss

– Ewa Isberg-Williams, psykolog, leg psykoterapeut arbetar deltid hos oss

– Marie Kjellgren, faktotum

– Tobias Olbers, redovisningsekonom, Nordenhams Revisionsbyrå AB

– Elinor Hägg, kommunikatör

Lars LerinLars Lerin 1986.

Vår styrelse består av:

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Roland Paulsen, Dr i sociologi och författare

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet

Senaste nyheterna

Vi söker familjehem

Till oss kommer unga och vuxna för att en tid bo och ta del av familjehemmets vardagsliv. Vi har mer än 30 års erfarenhet och arbetar i nära ...

Read More

Träffar

Vi inbjuder till återkommande träffar och kunskapsutbyte i våra vackra lokaler på Järntorget 4 och hoppas att du har möjlighet att vara med. ...

Read More