http://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Det övergripande ändamålet för Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet är att beskriva och i terapeutiskt arbete förmedla en humanistisk och hållbar kunskapssyn som utgår från ett relationellt och icke diagnostiskt synsätt.

Genom daglig praxis som kombinerar vardagskunskap och egen levd erfarenhet med professionell kunskap, forskning och kunskapsutbyte är vi ett alternativ till psykiatrin.

Vi utlovar inga generella ”lösningar”, det finns inte, vare sig i det professionella arbetet eller i livet. Det väsentliga handlar om något annat; att vara där med den människa det angår med hänsyn tagen till sammanhang; sociala, politiska, kulturella och inte minst relationer med varandra.

I vårt stora internationella nätverk förmedlas erfarenhet och kunskap – vår egen och andras. I praxis, forskning, utbildning och folkbildning. I det personliga samtalet och i den fyllda kongress salen där människor med skilda bakgrunder och perspektiv kommer samman.

Carina Håkansson, grundare av Familjevårdsstiftelsen, leg. psykoterapeut, fil. doktor i psykologi

 Hanna Lundblad, samtalsterapeut och socionom

– Alexandra Lindelöf, samtalsterapeut och socionom

– Ett antal erfarna familjehem

Jan Pålsson, leg. psykoterapeut och handledare arbetar deltid hos oss

– Marie Kjellgren, faktotum

– Tobias Olbers, redovisningsekonom, Nordenhams Revisionsbyrå AB

– Elinor Hägg, kommunikatör

Lars LerinLars Lerin 1986.

Vår styrelse består av:

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Roland Paulsen, Dr i sociologi och författare

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet

Senaste nyheterna

Vi söker familjehem

Till oss kommer unga och vuxna för att en tid bo och ta del av familjehemmets vardagsliv. Vi har mer än 30 års erfarenhet och arbetar i nära ...

Read More