http://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Möten med människor under många års terapeutiskt och socialt arbete i olika länder och sammanhang, införlivande av teorier och delaktighet i forskning har skapat begreppet Det utvidgade terapirummet. Under lång tid definierades begreppet som familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang (Håkansson, 2014) men innebörden idag är betydligt vidare. Det handlar om att förena det personliga uttrycket och en professionell hållning. Att söka kunskap och skapa förändring via människors levda erfarenheter, teoretiska och själsliga spörsmål och i konstens olika rum.

Genom vårt internationella arbete www.iipdw är vi delaktiga i att synliggöra och beskriva konsekvenser av den stadigt ökande psykiatriska diagnosticering och medicinering som sker till barn och unga. Detta är ett allvarligt fenomen för såväl enskilda människor som för samhället i stort.

Aktuellt

Metalog invited to a conference about dignity and social responsibility in relation to children and young people

When life is the most difficult, children, youths and families need to be met by people who communic...

Läs mer

Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning

Nu finns dessa 12 föreläsningar tillgängliga på webbplatsen: Jörgen Herlofson: Personcentrerad psyki...

Läs mer

Alternative Paths in Psychiatry & Psychotherapy An Intimate Look at Non-Diagnostic Practices

  A Live Webinar Conversation Moderated by Lois Holzman, Ph.D. Sunday, October 28, 12:00 – 1:30...

Läs mer

Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?

För 100 år sedan, 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland. Sverige i...

Läs mer

Personal

Carina Håkansson, leg. psykoterapeut, lektor, doktor i psykologi/ psykoterapi

Eva Dahlstrand, samordnare och administratör

Ewa Isberg Williams, leg. psykolog

Jan Pålsson, leg. psykoterapeut, handledare, lärare

 

Lars LerinLars Lerin 1986.

 

Styrelse:

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet