http://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Möten med människor under många års terapeutiskt och socialt arbete i olika länder och sammanhang, införlivande av teorier och delaktighet i forskning har skapat begreppet Det utvidgade terapirummet. Under lång tid definierades begreppet som familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang (Håkansson, 2014) men innebörden idag är betydligt vidare. Det handlar om att förena det personliga uttrycket och en professionell hållning. Att söka kunskap och skapa förändring via människors levda erfarenheter, teoretiska och själsliga spörsmål och i konstens olika rum.

Genom vårt internationella arbete www.iipdw är vi delaktiga i att synliggöra och beskriva konsekvenser av den stadigt ökande psykiatriska diagnosticering och medicinering som sker till barn och unga. Detta är ett allvarligt fenomen för såväl enskilda människor som för samhället i stort.

 

Aktuella saker

«Tabletternas monopol i psykiatrin måste brytas»
Carina Håkansson, ETC, 8 augusti 2018

«The Medical Model is out dated»
Vår långa erfarenhet bekräftas i aktuell FN rapport (klicka här för att läsa PDF:en).

Konferens
Ett upprop om socialt ansvar. Konferens i Danmark 29 augusti-2018 om att arbeta med barn och unga utan individuell diagnostisering. Carina Håkansson är en av talarna.

Det Utvidgade Terapirummet önskar alla en riktigt skön och vilsam sommar.

 

Personal:

Carina Håkansson, leg. psykoterapeut, lektor, doktor i psykologi/ psykoterapi

Eva Dahlstrand, samordnare och administratör

Ewa Isberg Williams, leg. psykolog

Jan Pålsson, leg. psykoterapeut, handledare, lärare

Lars LerinLars Lerin 1986.

Styrelse:

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet

Senaste nyheterna

Träffar

Vi inbjuder till återkommande träffar och kunskapsutbyte i våra vackra lokaler på Järntorget 4 och hoppas att du har möjlighet att vara med. ...

Läs mer