Kurs om nedtrappning och alternativ till psykofarmaka

De senaste decenniernas överutskrivning av psykofarmaka och alltför lättvindig diagnosticering har skapat ett behov av kunskap om hur att stödja människor som vill reducera, trappa ut eller aldrig börja använda psykofarmaka, och till praktiserande läkare som vill skriva ut farmaka på ett säkert och stödjande sätt.

Vad säger internationell forskning och beprövad erfarenhet?

The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) erbjuder som den första i sitt slag en kurs som vänder sig till läkare, sjuksköterskor, familjehem, terapeuter, lärare, familjemedlemmar, socionomer, psykologer och andra.

Vid två tillfällen möts vi på Järntorget 4 i Göteborg.
Första kurstillfället är den 6 och 7 april, klockan 9 – 16 båda dagarna. Andra kurstillfället är den 18 – 20 oktober, klockan 9 – 16 alla dagarna.

Ansvariga lärare är alla delaktiga i institutet och har en lång och gedigen erfarenhet.
Vid första kurstillfället ansvarar Sami Timimi, Olga Runciman och Carina Håkansson. Vid kurstillfälle två är det ännu oklart vilka lärare som bidrar men fokus kommer att vara på aktuell forskning. Den sista dagen ägnas åt såväl organisationens som den enskildes möjligheter att påverka framtiden i denna fråga. Forskare från Nordic Cochrane Centre kommer att medverka under hela kursen.

Deltagarantalet är begränsat till 18 personer.

Kostnad: 9 200 kronor exkl moms. Några platser finns för en reducerad kostnad

Kursen sker på engelska

Anmälan sker till hanna@utvidgaderum.se

För mer information kontakta Carina Håkansson, tel 031-120060, mail info@extendedroom.org Läs mer om institutet och dess fakultet på www.utvidgaderum.se