Publikationer

Böcker

Håkansson, C (2014). The Extended Therapy Room – Coming from an Authentic Place. University of Jyväskylä

Lundblad, H. (2014). Nine Lives. Mad In America Publications.

Lundblad, H. (2010). Släppa in och att bli insläppt – en filosofisk studie av mötet i familjehemmetGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Håkansson, C (2009). Ordinary Life Therapy. Taos Institute Publications

Peter Stastny / Peter Lehmann (Eds.) (2007): Alternatives Beyond Psychiatry

Peter Lehmann (Ed.) (2004). Coming off psychiatric drugs: Successful withdrawal from neuroleptics, antidepressants, lithium, carbamazepine and tranquilizers.

 

Ett urval artiklar

Exploring Psychiatry’s “Black Hole”: The International Institute on Psychiatric Drug Withdrawal, Kermit Cole, Mad in America, 4 november, 2016

Det är något som inte stämmer, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 31 augusti 2016

”Carina Hakansson on the Extended Therapy Room Foundation on the future of mental health”, Eric R. Maisel Ph.D., Psychology Today

”Psykvården måste kunna ge alternativ”, Carina Håkansson, Debatt, Svenska Dagbladet

Svar av Christian Rück: ”Fel beskrivning av psykiatrins problem”

Slutreplik av Carina Håkansson: ”Psykiatriska diagnoser bör kunna ifrågasättas”

Jag skräms av tystnaden, Carina Håkansson, ETC, 14 december 2015

Om diagnoser och konsten att mötas, Carina Håkansson, Idunn.no, december 2015

The extended therapy room, Carina Håkansson, Taylor & Francis Online, 9 november 2015

Human Beings Are More Than a Combination of Letters, or; Why We Needed a Film FestivalCarina Håkansson, Mad in America, 10 oktober 2015

“Knowing Together” vs. “Knowing Apart”: The Importance of Extending Our Network, Carina Håkansson, Mad in America, 5 augusti 2015

Allt mer åtgärdas med psykofarmaka, Carina Håkansson, Svenska Dagbladet, 17 maj 2015

When the Hunger for Real Knowledge is Enough, Change Will Come, Carina Håkansson, Mad in America, 4 maj 2015

Driving Us Crazy: A Festival About Madness in Society, and in All of Us, Carina Håkansson, Mad in America, 10 mars 2015

Cut-Out Doll Woods, Carina Håkansson, Psychosis, Vol.4, No.1, sid 81-86, februari 2012

Nära samarbete kan rädda placerade barn, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten debattartikel, 14 mars 2011

About Solidarity, Courage and Professional Talks, Carina Håkansson, Context 96, april 2008

Piller löser inte livskriser, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 22 oktober 2005

 

Radio/TV

Evidens eller inte?, intervju med Carina Håkansson, 2017

Family Homes, interview with Carina Håkansson, Madness Radio 2014

Video interview with Carina Håkansson, Mad in America 2013