Träffar

Vi inbjuder till återkommande träffar och kunskapsutbyte i våra vackra lokaler på Järntorget 4 och hoppas att du har möjlighet att vara med.

Här kommer du att träffa människor av olika slag; studenter, familjehem, forskare, lärare, ekonomer, journalister, socialarbetare, läkare, terapeuter, konstnärer, sjuksköterskor och många andra. Flera har egen erfarenhet av att vara kallad klient eller patient.
Tillsammans kan vi förmedla väsentlig erfarenhet och kunskap om vad som är det allra viktigaste i mötet med en annan människa när den egna kraften inte riktigt räcker till.

 

Måndag 4 september, klockan 17-19 
”Narrativ Medicin” gäst är Valdemar Erling, överläkare

Berättelsen har alltid varit en central del av medicinen och hälso- och sjukvården dock upplever många patienter och närstående att de inte blir lyssnade på när de söker vård. Även vårdpersonal vittnar om att det är svårt att få utrymme för att lyssna ordentligt. Narrativ medicin har sedan slutet av 1990-talet utvecklats till en klinisk metod för att öka såväl läkares som andra yrkesgruppers förmåga att förstå och möta patienters sjukdom, lidande och utsatthet.

 

Måndag 2 oktober, klockan 17-19
”Trygg med att vara otrygg” gäst är Eva Edberg, författare


Eva Edberg skriver böcker med barnets röst i centrum. Hon är uppvuxen i familjehem och har under hösten 2016 gett ut den autofiktiva boken ”Det ordnar sig, det ordnar sig”. Hennes berättelse har öppnat upp nära och viktiga samtal med barn och mellan vuxna som arbetar med barn. Hösten 2017 kommer hennes andra bok ”Adde Adhd – Bästis med fienden”.

Våra möten kostar ingenting men platserna är begränsade så anmäl dig snarast till hanna@utvidgaderum.se

Varmt Välkommen!

Carina Håkansson och Hanna Lundblad