Publications

Books

Existens och psykisk hälsa, 2018. (Red Dan Stiwne). Student litterature

Håkansson, C (2014). The Extended Therapy Room – Coming from an Authentic Place. University of Jyväskylä

Lundblad, H. (2014). Nine Lives. Mad In America Publications

Lundblad, H. (2010). Släppa in och att bli insläppt – en filosofisk studie av mötet i familjehemmetGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Håkansson, C (2009). Ordinary Life Therapy. Taos Institute Publications

 

 

Selection of articles

Ett systemfel när människor tillåts gå under, Nätverket Sociala Frågan, Göteborgsposten, 27 nov 2018

“The Medical Model is out dated” Vår långa erfarenhet bekräftas i aktuell FN rapport.

Tabletternas monopol i psykiatrin måste brytas. Carina Håkansson, ETC, 8 augusti 2018

Slutreplik: Sociala frågan. Susanna Alakoski, Erik Andren, Carina Håkansson, Hans Swärd mfl. Svenska Dagbladet 28 mars 2018.

Ett uppdrag som har blivit omöjligt. Susanna Alakoski, Erik Andren, Carina Håkansson, Hans Swärd mfl. Svenska Dagbladet 20 mars 2018, debattartikel.

Något är i grunden fel. Carina Håkansson, ETC, August 4, 2017

Exploring Psychiatry’s “Black Hole”: The International Institute on Psychiatric Drug Withdrawal, Kermit Cole, Mad in America, November 4, 2016

Det är något som inte stämmer, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, August 31 2016

“Carina Hakansson on the Extended Therapy Room Foundation on the future of mental health”, Eric R. Maisel Ph.D., Psychology Today

”Psykvården måste kunna ge alternativ”, Carina Håkansson, Svenska Dagbladet

Reply by Christian Rück: ”Fel beskrivning av psykiatrins problem”

Parting shot by Carina Håkansson: ”Psykiatriska diagnoser bör kunna ifrågasättas”

Jag skräms av tystnaden, Carina Håkansson, ETC, December 14 2015

Om diagnoser och konsten att mötas, Carina Håkansson, Idunn.no, December 2015

The extended therapy room, Carina Håkansson, Taylor & Francis Online, November 9 2015

Human Beings Are More Than a Combination of Letters, or; Why We Needed a Film FestivalCarina Håkansson, Mad in America, October 10 2015

“Knowing Together” vs. “Knowing Apart”: The Importance of Extending Our Network, Carina Håkansson, Mad in America, August 5 2015

Allt mer åtgärdas med psykofarmaka, Carina Håkansson, Svenska Dagbladet, May 17 2015

When the Hunger for Real Knowledge is Enough, Change Will Come, Carina Håkansson, Mad in America,  May 4 2015

Driving Us Crazy: A Festival About Madness in Society, and in All of Us, Carina Håkansson, Mad in America, March 10 2015

Cut-Out Doll Woods, Carina Håkansson, Psychosis, Vol.4, No.1, sid 81-86, February 2012

Nära samarbete kan rädda placerade barn, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten debattartikel, Mars 14 2011

About Solidarity, Courage and Professional Talks, Carina Håkansson, Context 96, April 2008

Piller löser inte livskriser, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, October 22 2005

 

Radio/TV/Presentations

When Life is at Stake, Hanna Lundblad-Edling, September 11, 2017

Family Homes, interview with Carina Håkansson, Madness Radio 2014

Video interview with Carina Håkansson, Mad in America 2013