https://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Familjevårdsstiftelsen (FVS) grundades 1987 utifrån visionen att verka bland människor och bidra till en bättre värld. Det dagliga arbetet baserades på samarbete mellan familjehem, klienter, deras anhöriga och professionella hjälpare. Vartefter åren gick växte FVS ur sina formella stadgar och 2015 skapades Det utvidgade terapirummet (DUT).

Mer än trettio år till brädden fyllda av brinnande engagemang, terapeutiska möten, konsultationer, undervisning, föreläsningar, arrangerande av internationell filmfestival, konferenser, grundandet av internationellt institut, forskning och opinionsbildning.

Från att vara ett fåtal människor när vi startade för många år sedan är vi idag del av ett stort internationellt nätverk. Under länken Samverkanspartners och uppdragsgivare finner du besläktade organisationer som delar vår hållning:

• Att relation och sammanhang spelar en avgörande roll i människors liv, och speciellt väsentligt när livet står på spel

• Att beprövad erfarenhet och forskning som visar på alternativ till psykofarmaka och psykiatrisk diagnosticering, måste vara tillgängligt för dem som så önskar.

• Att det terapeutiska rummet utvidgas via vardagskunskap och konst.

• Att det egna ansvaret, närvaro och delaktighet är nödvändiga fenomen i förändringsarbete

Carina Håkansson är socionom, leg. psykoterapeut och Dr i psykologi. Hon grundade Familjevårdsstiftelsen och Det utvidgade terapirummet. Har skrivit tre böcker och ett flertal artiklar. Mer än 30 års erfarenhet av familjevård, samhällsarbete, psykoterapi, och alternativ till traditionell psykiatri gör henne till en uppskattad föreläsare, lärare och mentor. Hon ser med glädje fram emot att engageras i sammanhang som syftar till att skapa förändring och bättre villkor för människor.

Vid förfrågan gällande uppdrag kontakta Carina på: carina@utvidgaderum.se eller 0702 – 398401

 

Carina Håkansson om Det utvidgade terapirummet: Historik och hållning. Förebilder. Daglig praxis och forskning.

 

Aktuellt

Ny utbildning: Yrkeskunnandet, kreativiteten och mötet

Carina är kursansvarig för ny utbildning, en av de första i sitt slag: Yrkeskunnandet, kreativiteten...

Read More

Carina föreläser i Göteborg: Om möten och människor

Ett samtal om att vara mitt upp i det svåra, men också om att stå bredvid. Om känslor av vanmakt och...

Read More

Ett systemfel när människor tillåts gå under

Nätverket Sociala Frågan publicerar idag artikel i Göteborgsposten om nödvändigheten av visioner, ha...

Read More

Högskolan i Innlandet inviterar till seminarium om nedtrappning av psykofarmaka

Behöver vi kunskap om nedtrappning av psykofarmaka? Om ja, vilken kunskap och för vem? Högskolan i I...

Read More

Styrelse

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet

 

Lars LerinLars Lerin 1986.