Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning

Nu finns dessa 12 föreläsningar tillgängliga på webbplatsen:

 • Jörgen Herlofson: Personcentrerad psykiatrisk diagnostik
 • Peter GøtzscheDepressionspiller gör mer skada än nytta
 • Rolf Holmqvist: Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning
 • Jan Aronsson: Depression och existens
 • Tomas Ljungberg: Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad
 • Roger Nilson: Depression/beroende, kliniska aspekter
 • Göran Högberg: Depression, ångest och suicidalitet hos unga
 • Töres Theorell: Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd
 • Bitten Jonsson: Beroende – den stora imitatören
 • Peter Martin: Ett funktionsmedicinskt perspektiv
 • Jenny Levin: Hur vi förebygger depression med mat
 • Jill Taube: Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa

Hitta dem på: http://integrativ-medicin.se/forelasningar-fran-seminarium-1-april-2/