Carina föreläser i Göteborg: Om möten och människor

Ett samtal om att vara mitt upp i det svåra, men också om att stå bredvid. Om känslor av vanmakt och förtvivlan.

Om betydelsen av att behålla ett hopp och en värdighet. Om bemötandets och det mänskliga mötets absoluta betydelse. Om delaktighet och att utvidga vår förståelse och kunskapssyn. Med referenser till vardagskunskap, Tom Andersen, Susanna Alakoski, Suzanne Osten och många fler…

Carina Håkansson, socionom, leg. psykoterapeut och Dr i psykoterapi arbetar sedan mer än trettio år i daglig praxis där hon möter barn, unga och vuxna. Hon är också djupt engagerad i att förmedla kunskap och erfarenhet till såväl professionella som till en bred allmänhet i Sverige och en rad andra länder.

När: Torsdag 7 februari 2019 kl 18-20

Föranmälan: tina.hermansson@centrum.goteborg.se / tel 031 365 73 76

Plats: Mötesplats—Kulturhus, Karl Gustavsgatan 65