Det Utvidgade Terapirummet

Under åren på Familjevårdsstiftelsen utvecklade Carina tillsammans med familjehem och kolleger ett sätt att arbeta som kom att kallas det utvidgade terapirummet. Begreppet avsåg från början familjevård i ett terapeutiskt sammanhang, men har via forskning, samhällsarbete och daglig praxis utvecklats och fördjupats: I hennes bok Terapeuten – om levd erfarenhet och profession beskrivs fenomenet. Boken har ett inifrån-perspektiv och visar på terapeutens påverkan och betydelse.

Carina har sedan unga år varit kritisk till psykiatriska diagnoser och psykofarmaka. Engagemanget har bland annat lett till grundandet av The
International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal
 www.iipdw.org som samlar forskare, praktiker, entreprenörer och personer med patienterfarenhet från hela världen.

Tillsammans med bland andra författaren Susanna Alakoski initierades 2018 nätverket Sociala Frågan vars huvudsakliga syfte är att påminna om sociala faktorers påverkan och betydelse, för såväl enskilda människor som för samhälleliga strukturer.

Carina medverkar som en av 18 författare i antologin Vi måste börja med barnen. Boken ges ut av Ordfront.