Diagnostik med stöd av DSM och gott omdöme

En heldags utbildning i DSM-5 med Jörgen Herlofson om tankarna bakom DSM, möjligheter och begränsningar med manualen, framtida utveckling inom området diagnostik med ett fokus på personcentrerad diagnostik och hur det diagnostiska samtalet kan utformas personcentrerat.

Om utbildningsdagen

Innehåll:

• Kortfattad historisk tillbakablick kring psykiatrisk diagnostik

• Tankarna bakom DSM – möjligheter och begränsningar

• Nyheter/förändringar i DSM-5

• Personcentrerad diagnostik

• Teman av särskilt intresse som t ex autism, ADHD, PTSD, etc

 

Tid: 2018-04-25 kl 09.00-18.00

Plats: Skånegatan 97, Södermalm, Stockholm

Kostnad: 1800 kr exklusive moms

Kontakt: Leena K Nygren, leena.k.nygren@skanegatan97.se eller 0736-50 19 98

Om Jörgen Herlofson

Jörgen Herlofson är läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut och har psykiatrisk diagnostik och personcentrerat arbetssätt som intresseområden.

Jörgen Herlofson har varit huvudansvarig för översättningarna till svenska av fickutgåvorna av böckerna i DSM-systemet sedan början av 1980-talet. Den senaste versionen, Mini-D 5, utkom på svenska i december 2014. Förutom översättningarna av DSM-systemet är han huvudredaktör för läroboken Psykiatri, har skrivit MiniPsykiatri och har nu senast varit medförfattare i boken Personlighetssyndrom: kliniska riktlinjer för diagnostik och behandling.

 

SKÅNEGATAN 97 är en samlingsplats för hälsa, inspiration och nya perspektiv. Lokalen ligger vid Sofia kyrka på söder, bara ett stenkast från Nytorget. Närmaste tunnelbana är Medborgarplatsen. Buss 3 och 76 stannar precis i närheten. Utanför lokalen finns gott om parkeringsmöjligheter.