Ett systemfel när människor tillåts gå under

Nätverket Sociala Frågan publicerar idag artikel i Göteborgsposten om nödvändigheten av visioner, handlingskraft och vilja att skapa hållbara humanistiska system: Ett systemfel när människor tillåts gå under