Fattigvårdslagen 100 år – var står vi idag?

För 100 år sedan, 1918, tog första världskriget slut. Det var inbördeskrig i Finland. Sverige införde allmän rösträtt. Och i juni beslutade riksdagen om en fattigvårdslag. Vid den här tiden var Sverige ett fattigt land. Barn auktionerades ut. Människor tvingades till rotegång mellan gårdar. Och att flytta till fattighuset var ytterligare ett sätt att överleva.

Hur ser det ut 100 år senare?

Är Sverige ett föregångsland? Har den moralistiska synen försvunnit vad gäller människor som inte själva klarar sin ekonomi? Hur har barn det som lever med knappa ekonomiska resurser? Hur ser boendesituationen ut för dem som inte klarar av bostadsmarknadens krav? Lyckas socialtjänsten vara det yttersta skyddsnätet för dem som inte kan ta del av övriga samhällsinsatser?

Välkommen den 17 oktober!

Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA, bjuder in till en eftermiddag där vi fördjupar oss i dessa angelägna frågor. Deltagandet är kostnadsfritt och efter föreläsningarna kan du fortsätta samtalen med övriga deltagare under ett mingel.

Datum: 17 oktober 2018

Tid: 13:00-17:00

Plats: Wenner-Gren Center Sveavägen 166, 113 46 Stockholm

Anmäl dig här: https://goo.gl/4k4iHT

Först till kvarn gäller!

 

PROGRAM

Lotta Persson, ordförande i Svensk socialpolitisk förening
Hälsar välkommen!

Hans Swärd, ordförande för CSA och professor i socialt arbete
”Bakgrunden till fattigvårdslagstiftningen”

Alexandru Panican, docent i socialt arbete
”Ekonomiskt bistånd i ett europeiskt perspektiv”

Kjerstin Andersson Bruck, lektor i socialt arbete
”Barns perspektiv på barnfattigdom”

Kaffe

Sten-Åke Stenberg, professor i sociologi
”Om vräkningar”

Bensträckare

Susanna Alakoski, författare, socionom och hedersdoktor vid fakulteten för hälsa och samhälle vid Malmö högskola
”Mormor analfabet, jag författare” om oktober i fattigsverige

Panelsamtal, ”På väg från en fattighetslagstiftning – till vad?”

Eftermiddagens föreläsare samtalar om vilken väg vi behöver ta för att inte bli ett land som accepterar att människor lever i fattigdom.

Mingel kl. 17–18