Högskolan i Innlandet inviterar till seminarium om nedtrappning av psykofarmaka

Behöver vi kunskap om nedtrappning av psykofarmaka? Om ja, vilken kunskap och för vem?

Högskolan i Innlandet inviterar till seminarium om nedtrappning av psykofarmaka och bland talarna finns: Carina Håkansson och Ottar Ness.

Läs mer här.