https://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Välkommen till det Utvidgade Terapirummet

PSYKOTERAPI | HANDLEDNING | OPINION | UTBILDNINGStiftelsen Det utvidgade Terapirummet upphör den 1 juli 2021.

Som en fortsättning av 25 års arbete på Familjevårdsstiftelsen startade vi 2016 med strävan att förmedla alternativ till den medicinska modell som vuxit sig allt starkare både inom psykoterapi och socialt arbete. Psykiatriska diagnoser var fler än någonsin, liksom utskrivning av psykofarmaka, inte minst till barn och unga.

Här ville vi göra en skillnad och bidra med narrativ och humanistisk kunskap via daglig praxis, forskning och kunskapsutbyte.

Tillsammans med Robert Whitaker grundade Carina Håkansson samtidigt The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal med mål att utveckla och förmedla forskning och erfarenhetsbaserad kunskap gällande säker nedtrappning av psykofarmaka. Nätverket växer stadigt liksom väsentlig erfarenhet och kunskap. Följ gärna arbetet på www.iipdw.org

Fem år till brädden fyllda. Kontakter med människor världen över. Mäktigt har det varit. Nu tar andra vid och vårt arbete fortsätter…

Carina Håkansson nås framöver i egen firma CH Terapi och Skrivande www.terapiochskrivande.se

Suzanne Osten nås via hemsida www.suzanneosten.se

Matz Sparrman nås via mail m.sparrman@gmail.com

Ottar Ness nås via mail ottar.ness@ntnu.no

PÅ ÅTERHÖRANDE!!!