https://extendedroom.org/wp-content/uploads/2016/05/Background4.png

Det Utvidgade Terapirummet

Terapeutisk praxis | Forskning | Kunskapsutbyte | Folkbildning

Möten med människor under många års terapeutiskt och socialt arbete i olika länder och sammanhang, införlivande av teorier och delaktighet i forskning har skapat begreppet Det utvidgade terapirummet. Under lång tid definierades begreppet som familjehemsboende i ett terapeutiskt sammanhang (Håkansson, 2014) men innebörden idag är betydligt vidare. Det handlar om att förena det personliga uttrycket och en professionell hållning. Att söka kunskap och skapa förändring via människors levda erfarenheter, teoretiska och själsliga spörsmål och i konstens olika rum.

Genom vårt internationella arbete www.iipdw är vi delaktiga i att synliggöra och beskriva konsekvenser av den stadigt ökande psykiatriska diagnosticering och medicinering som sker till barn och unga. Detta är ett allvarligt fenomen för såväl enskilda människor som för samhället i stort.

 

Carina presenterar: Det utvidgade terapirummet – historik och pågående praxis, teoretisk förankring och forskning.

Aktuellt

Vi önskar en fröjdefull jul och ett gott nytt 2019

Med önskan om en fröjdefull jul och ett gott nytt 2019 avslutas snart detta arbetsår. Under året har...

Read More

Carina föreläser i Göteborg: Om möten och människor

Ett samtal om att vara mitt upp i det svåra, men också om att stå bredvid. Om känslor av vanmakt och...

Read More

Ett systemfel när människor tillåts gå under

Nätverket Sociala Frågan publicerar idag artikel i Göteborgsposten om nödvändigheten av visioner, ha...

Read More

Högskolan i Innlandet inviterar till seminarium om nedtrappning av psykofarmaka

Behöver vi kunskap om nedtrappning av psykofarmaka? Om ja, vilken kunskap och för vem? Högskolan i I...

Read More

Personal

Carina Håkansson, leg. psykoterapeut, lektor, doktor i psykologi/ psykoterapi

Eva Dahlstrand, samordnare och administratör

Ewa Isberg Williams, leg. psykolog

Jan Pålsson, leg. psykoterapeut, handledare, lärare

 

Lars LerinLars Lerin 1986.

 

Styrelse:

Matz Sparrman, legitimerad psykoterapeut, handledare, lärare

Suzanne Osten, dramatiker och regissör

Ottar Ness, professor i psykisk hälsa

Carina Håkansson, grundare av Det Utvidgade Terapirummet