Kunskapsutbyte – återkommande träffar

Vi inbjuder till återkommande träffar och kunskapsutbyte i våra vackra lokaler på Järntorget 4 och hoppas att du har möjlighet att vara med.

Här kommer du att träffa människor av olika slag; studenter, familjehem, forskare, lärare, ekonomer, journalister, socialarbetare, läkare, terapeuter, konstnärer, sjuksköterskor och många andra. Flera har egen erfarenhet av att vara kallad klient eller patient.

Tillsammans kan vi förmedla väsentlig erfarenhet och kunskap om vad som är det allra viktigaste i mötet med en annan människa när den egna kraften inte riktigt räcker till.

Den 3 april klockan 17 – 19 ”När livet står på spel – om det mest väsentliga”

Den 8 maj, klockan 17 – 19 ”Medicinfria tillbud – om att arbeta med människor utan bruk av psykofarmaka”

Den 12 juni, klockan 17 – 19 ”Att forska tillsammans och ta tillvara levd erfarenhet”. Gäst är Jan Pålsson leg. psykoterapeut.

Den 4 september, klockan 17-19 ”Narrativ Medicin”.  Gäst är Valdemar Erling, överläkare.

Den 2 oktober, “Att arbeta ihop med familjehem – om vardagskunskap och delaktighet”. Samtal med några av våra familjehem och terapeuter.

Våra möten kostar ingenting men platserna är begränsade så anmäl dig snarast till hanna@utvidgaderum.se

Varmt Välkommen
Carina Håkansson, Hanna Lundblad, Alexandra Lindelöf

 

Ett axplock andra saker som händer under vintern 2017:

Carina undervisar deltid på Socialt arbete i Göteborg och på Ersta Sköndal Högskola

Carina deltar i möte på Nordic Cochrane Center i Köpenhamn den 13 januari

Årsmöte på Narrativ Medicin i Göteborg den 26 januari

Carina träffar personal och patienter på medicinfri avdelning på Psykiatrisk klinik i Tromsö (läs mer om besöket här)

Fakulteten inom IIPDW möts i Göteborg den 11-12 februari

Arbetsgruppen arbetar med Patricia Tudor-Sandahl och Christer Sandahl den 27 februari

Styrelsemöte i Göteborg den 25 mars