Kurs med IIPDW

 

Logotyp IIPDW

 

International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW) bildades under 2016 av en rad internationellt erkända forskare och praktiker.

Ändamålet med institutet är:

• att utveckla forskning och praktikbaserad kunskap för att främja säker nedtrappning och utsättning av psykofarmaka,

• att bidra till evidensbaserade metoder för nedtrappning och utsättning av psykofarmaka och integrering av dessa metoder i de allmänna riktlinjerna,

• att stödja individens rätt till ett informationsbaserat val av psykofarmaka samt

• att främja metoder som stödjer familjer, vänner och utövare att medverka till säker nedtrappning och utsättning av psykofarmaka och som tar hänsyn till de relations- och sociala aspekter som är väsentliga för denna process.

Den 6 och 7 april startar en kurs på Järntorget 4 i Göteborg med deltagare från 9 länder, varav många är psykiatriker. Andra är verksamma inom högskolor och universitet. Bland deltagarna finns också psykoterapeuter och människor med egen levd erfarenhet från psykiatrin.

För mer information kontakta Carina Håkansson, en av grundarna till institutet, doktor i psykologi och psykoterapeut: carina@utvidgaderum.se eller Hanna Lundblad, socionom och samordnare: hanna@utvidgaderum.se

Läs mer om kursen på denna PDF.