Leticia Rodriguez från Paraguay besöker Det Utvidgade Terapirummet

Leticia berättar om organisationen Enfoque Niñez, www.enfoque.org.py, där hon tillsammans med familjer, familjehem, terapeuter, jurister, socialarbetare och ministrar gör ett banbrytande arbete tillsammans med utsatta barn och deras familjer. Hon kommer att berätta om väsentliga erfarenheter och om hur dessa sprider sig till andra länder.

Leticia Rodriguez och Carina Håkansson, Det Utvidgade Terapirummet, möttes i Tromsö genom Tom Andersen som några år tidigare initierat ett globalt projekt mellan de nordiska länderna och Sydamerika, Leticia var en av dem som ingick i projektet. Hon har tillsammans med kollegor och andra fört vidare målet att öka tillgängligheten avseende professionell hjälp också för dem som saknar ekonomiska medel och att uppnå större jämlikhet mellan människor.

Välkomna den 15 mars klockan 17.30–19.30 till Järntorget 4

Anmälan till info@utvidgaderum.se
Anmäl dig snarast då platserna är begränsade

Pris: 100 kronor, fika ingår.

Varmt Välkommen!