Nätverket Sociala Frågan

Nätverket Sociala Frågan har varit verksamt sedan hösten 2017. Bland annat har vi publicerat en artikel i SvD: https://www.svd.se/socialarbetarnas-uppdrag-har-blivit-omojligt

Vidare har vi på ett antal möten planerat att på olika sätt synliggöra sociala frågor (vid mening) i framtiden 

Fler och fler har anslutit sig, vi är därför nu beredda att gå vidare med ett ännu bredare möte där vi kommer att diskutera och drömma om ett ”socialt pride” och ytterligare artiklar/manifestationer.

Dina kunskaper och perspektiv är viktiga.

Varmt välkommen till höstens första möte 4 okt, kl. 14.00 – ta gärna med en kollega.

Högalidsgatan 35, Södermalm Stockholm

OSA senast 20/9 till: erik.andren@irisuc.se

Nätverket är brett, tvärpolitiskt och religiöst obundet. Det består av personer från social sektor, forskare, praktiker, fackliga, diakoner, präster, filmare, författare, skådespelare, och människor med egen erfarenhet av att vara definierad klient eller anhörig.

Som medlem i nätverket Sociala Frågan agerar du för att lyfta sociala perspektiv enligt bifogad ”programförklaring”.  

Sprid ordet vidare.
Har du frågor, hör av dig.

Väl mött!

För nätverket den Sociala Frågan,

Susanna Alakoski, författare

Eric Andren, VD Iris Utvecklingscenter

Carina Håkansson, Dr i Psykologi