Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet

Uppdrag

Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummets uppdrag är att utvidga terapeutiskt arbete till ett också samhällspåverkande socialt uppdrag.

Att verka för att människor med olika erfarenhet och kunskap kommer samman via daglig praxis, forskning och delaktighet i nätverk och opinionsbildning.

Det väsentliga mötet mellan vardagskunskap, forskning och terapeutisk praxis

Kunskap och beprövad erfarenhet i det som här kallas Det Utvidgade Terapirummet har vuxit fram och formats i mötet mellan vardagskunskap och terapeutisk praxis, samt genom forskning och delaktighet i nationella och globala nätverk bestående av  människor med olika bakgrund, språk och erfarenheter.

En fortsättning på mer än 25 års arbete på Familjevårdsstiftelsen

Vare sig forskning, utbildning eller opinionsbildning var aktuella verksamhetsområden när Familjevårdsstiftelsen grundades av Carina Håkansson 1987.

Vi hade heller inte då förmåga att förutse den utvidgning som har skett också genom samarbete med professionella ”hjälpare”, människor med egen erfarenhet av att vara definierade patienter, forskare, konstnärer och alla de som inte låter sig inordnas i en kategori. Heller inte att vårt praktiska arbete skulle bli en doktorsavhandling (Håkansson, 2014) vilken fungerar som inspiration och kunskapsutbyte i en rad sammanhang i ett stort antal länder.

En terapeutisk praxis

Vår terapeutiska praxis är ett alternativ till psykiatrins medicinska modell, vi möter barn, unga och vuxna människor utan manualbaserade frågeformulär, diagnoser och specifika metoder. Vår livshållning har betydelse liksom egen och andras erfarenhet och tankar om såväl den andre som oss själva och världen vi lever i.

Vi anpassar arbetet efter de behov som finns och när så behövs arbetar vi ihop med ett familjehem.

– Carina Håkansson, grundare av Familjevårdsstiftelsen, leg. psykoterapeut, fil. doktor i psykologi

– Jan Pålsson, leg psykoterapeut, handledare och lärare

– Ewa Isberg-Williams, legpsykolog

Stiftelsens styrelse

Carina Håkansson som också är grundare av stiftelsen
Suzanne Osten, dramatiker och regissör. Grundare av Unga Klara. Barnfilmsambassadör
Ottar Ness, professor i psykisk hälsa
Matz Sparrman, leg. psykoterapeut, handledare, utbildare och konsult

Förebilder och mentorer

Människor med en hållning till livet, människor som tar ställning och som inte låter sig nedslås av att det tidvis är besvärligt att vara människa. En skara färgstarka människor: författare, politiker, forskare, ”patienter”, psykoterapeuter, konstnärer, familjehem och alla de som inte låter sig inordnas i vare sig den ena eller den andra kategorin. Många av dessa människor kommer du att möta på denna sida och i vårt arbete.

Länkar

Filmfestivalen Driving Us Crazy

Mad In America

Det Utvidgade Terapirummet på Facebook

Vetenskapligt symposium