Psykoterapi och handledning

Utrymme finns för terapeutiska samtal med barn, unga och vuxna på Norra Allégatan 8 i Göteborg.

Carina Håkansson erbjuder även handledning till enskilda och grupper. Speciellt fokus: levd erfarenhet och profession.

Välkommen att kontakta carina@utvidgaderum.se