Psykoterapi

Carina har mer än 30 års erfarenhet av psykoterapi – såväl psykodynamisk som systemisk. Hon arbetar med barn, unga och vuxna. Det terapeutiska mötet handlar om något som inte låter sig fångas in i en terapeutisk metod eller teknik, och som heller inte kan definieras utifrån en specifik terapeutisk inriktning. Arbetet i det utvidgade terapirummet handlar om en strävan att förena det djupt personliga uttrycket och en professionell hållning. Om att möta människor i en aktiv handling som innebär att lyssna till den andre och dela med sig av erfarenheter från eget och andras liv.