Publikationer

Egna böcker

Terapeuten – om levd erfarenhet och profession, 2020. Studentlitteratur.

The Extended Therapy Room – Coming from an Authentic Place,
2014. University of Jyväskylä.

Att rymma både och- om vanlighet, mod och professionella samtal, 2007.
Mareld.

Det utvidgade terapirummet, 2000. Bjurner & Bruno.


Medverkan i antologier

Vi måste börja med barnen, 2020 (red Ylva Mårtens). Ordfront.

Existens och psykisk hälsa, 2018 (Red Dan Stiwne). Studentlitteratur


Ett urval artiklar

Ett systemfel när människor tillåts gå under, Nätverket Sociala Frågan, Göteborgsposten, 27 nov 2018

“The Medical Model is out dated” Vår långa erfarenhet bekräftas i aktuell FN rapport.

Tabletternas monopol i psykiatrin måste brytas. Carina Håkansson, ETC, 8 augusti 2018

Slutreplik: Sociala frågan. Susanna Alakoski, Erik Andren, Carina Håkansson, Hans Swärd mfl. Svenska Dagbladet 28 mars 2018.

Ett uppdrag som har blivit omöjligt. Susanna Alakoski, Erik Andren, Carina Håkansson, Hans Swärd mfl. Svenska Dagbladet 20 mars 2018, debattartikel.

Något är i grunden fel. Carina Håkansson, ETC, 4 augusti 2017

Exploring Psychiatry’s “Black Hole”: The International Institute on Psychiatric Drug Withdrawal, Kermit Cole, Mad in America, 4 november, 2016

Det är något som inte stämmer, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 31 augusti 2016

“Carina Hakansson on the Extended Therapy Room Foundation on the future of mental health”, Eric R. Maisel Ph.D., Psychology Today

”Psykvården måste kunna ge alternativ”, Carina Håkansson, Debatt, Svenska Dagbladet

Svar av Christian Rück: ”Fel beskrivning av psykiatrins problem”

Slutreplik av Carina Håkansson: ”Psykiatriska diagnoser bör kunna ifrågasättas”

Jag skräms av tystnaden, Carina Håkansson, ETC, 14 december 2015

Om diagnoser och konsten att mötas, Carina Håkansson, Idunn.no, december 2015

The extended therapy room, Carina Håkansson, Taylor & Francis Online, 9 november 2015

Human Beings Are More Than a Combination of Letters, or; Why We Needed a Film FestivalCarina Håkansson, Mad in America, 10 oktober 2015

“Knowing Together” vs. “Knowing Apart”: The Importance of Extending Our Network, Carina Håkansson, Mad in America, 5 augusti 2015

Allt mer åtgärdas med psykofarmaka, Carina Håkansson, Svenska Dagbladet, 17 maj 2015

When the Hunger for Real Knowledge is Enough, Change Will Come, Carina Håkansson, Mad in America, 4 maj 2015

Driving Us Crazy: A Festival About Madness in Society, and in All of Us, Carina Håkansson, Mad in America, 10 mars 2015

Cut-Out Doll Woods, Carina Håkansson, Psychosis, Vol.4, No.1, sid 81-86, februari 2012

Nära samarbete kan rädda placerade barn, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten debattartikel, 14 mars 2011

About Solidarity, Courage and Professional Talks, Carina Håkansson, Context 96, april 2008

Piller löser inte livskriser, Carina Håkansson, Göteborgs-Posten, 22 oktober 2005