Seminarie för personliga ombud

Fredagen den 23 mars var Carina Håkansson inbjuden att tala om Det Utvidgade Terapirummet.  Seminariet anordnades av Ulrika Fritz, personligt ombud i Stockholm och deltagare var yrkesverksamma praktiker från en rad “människovårdande” områden.