Terapeutisk praxis

Människor vi möter i vår praxis behöver någon att tala med då livet står på spel, då det inte riktigt går att veta vem man är eller hur att vara i världen.

Vårt arbete är både förebyggande och en hjälp för människor att lämna en flerårig patientroll. Vi möter barn, ungdomar och vuxna i individualterapi och familjesamtal – vi arbetar också med familjehemsvård.

Många av våra klienter beskriver psykotiska upplevelser. Andra har fått diagnoser som ADHD och autism. Vi definierar inte människor utifrån diagnostiska begrepp – vårt arbete utgår ifrån något annat än den psykiatriska modellen med dess diagnoser och utskrivning av psykofarmaka. Vi har en lång beprövad erfarenhet av att människors livskriser är möjliga att skapa mening av i ett sammanhang med andra människor. Att relationen har en väsentlig betydelse liksom de ord vi använder.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst eller psykiatri men människor kan också komma på eget initiativ.

Välkommen att höra av dig för att boka en tid eller om du har frågor.

Vi finns på Järntorget 4 i centrala Göteborg. Telefon 031- 12 00 60.