Vi önskar en fröjdefull jul och ett gott nytt 2019

Med önskan om en fröjdefull jul och ett gott nytt 2019 avslutas snart detta arbetsår.

Under året har vi varit del av värdefulla möten: i terapirum, utbildningssalar och fikarummet, under nätverksmöten, teaterrepetitioner, konferenser, styrelsemöten och team.

Ansikte mot ansikte och via nätet. I det lilla sammanhanget och i den stora världen.


TACK alla som bidrar till en vettigare, hållbarare, mer humanistisk och solidarisk värld! På återseende 2019.

Våra varma hälsningar genom
Carina Håkansson